Numer konta

Numer konta do wpłat NAR-ANON Region polska:

54 1140 2004 0000 3002 7873 4323

„Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.”

Tradycja 7- DWANAŚCIE TRADYCJI GRUP RODZINNYCH NAR-ANON