Jak założyć grupę

Jeśli w Twojej miejscowości nie ma Grupy Rodzinnej Nar-Anon

lub jeśli chcesz założyć wirtualną Grupę,

możesz ją założyć, wykonując następujące kroki:

  • Znajdź innych członków z tej samej miejscowości lub chętnych do założenia z Tobą Grupy online

Grupa nie może składać się tylko z jednej osoby, dlatego warto znaleźć co najmniej jednego lub dwóch innych członków Nar-Anon, którzy mogą pomóc w założeniu grupy. Mogą również pomóc w znalezieniu innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

  • Znajdź miejsce na mityng i zarezerwuj je

Typowe miejsca mityngów to szkoły, domy kultury lub kościoły. Jeśli miejsce mityngu pobiera opłaty za wynajem, przekazanie funduszy z kapelusza z darowiznami może pomóc pokryć  ten koszt. Kiedy już znajdziesz i zarezerwujesz miejsce, przejdź do następnego kroku.

  • Dostęp do platformy Zoom

Możesz zgłosić się do Regionu, aby uzyskać dostęp do konta ZOOM na potrzeby mityngów wirtualnych.  Adres E-Mail: naranonpolska@gmail.com

  • Zdobądź Pakiet materiałów dla Nowych Grup

Zaopatrz się Pakiet materiałów dla Nowych Grup, który zawiera wszystkie niezbędne informacje, literaturę i wskazówki dotyczące zakładania grupy. Zawiera on również formularz rejestracyjny dla grupy.

  • Zarejestruj i rozwijaj Grupę

Zgłoś Grupę do Regionu, wysyłając E-Mail na adres: naranonpolska@gmail.com

z Formularzem zgłoszenia Grupy oraz informacjami: kiedy, gdzie i o której odbywają się mityngi Grupy, oraz zarejestruj Grupę na Światowej stronie:  https://www.nar-anon.org/new-group

  • Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy przy założeniu Grupy skontaktuj się z Mileną adres E-Mail: naranonpolska@gmail.com

Wskazówki dotyczące utrzymania i rozwoju grupy

  • Uczestnicz w otwartych mityngach NA, aby po mityngach spotkać się z krewnymi lub przyjaciółmi osób uzależnionych.
  • Poinformuj lekarzy, pracowników socjalnych, duchownych i inne osoby w twojej społeczności, które mają okazję pomagać rodzinom osób nadużywających narkotyków.
  • Zapoznaj się z Sugerowanym Scenariuszem Mityngu, aby uzyskać ogólne wskazówki, w tym te dotyczące pokrycia kosztów grupy i zbierania datków.

Pakiet Literatury dla Nowych Grup: